Esports

Fem República: esport i cohesió social

Jordi Soto
Jordi Soto

En la voluntat de construir una societat justa, amb igualtat d’oportunitats per a tothom, independentment de la procedència, la llengua habitual o la situació econòmica, l’esport hi juga un paper fonamental i clau, en la mesura que aglutina i cohesiona la diversitat i es manifesta com un element transformador, enriquidor i de pertinença.

En aquest sentit, apostar per l’esport de base és establir estructures d’èxit per al desenvolupament futur de les societats, perquè l’educació esportiva dels infants i joves aconsegueix enfortir i consolidar els valors inherents a la pràctica esportiva.

Així, singularitats pròpies de l’àmbit esportiu com l’esforç, el treball en equip, la tenacitat, la solidaritat, la implicació o la participació, entre d’altres, es converteixen en motors de transformació i de canvi, aplicables en qualsevol altre context. Invertir en l’esport de base i en els valors que suposa, doncs, és la manera més efectiva de contribuir a la construcció de societats saludables, íntegres i vitals, amb valors col·lectius consolidats.

Més enllà d’afavorir una bona condició física o de la socialització que comporta, fer esport repercuteix directament en la bona salut de qui el practica, la qual cosa és positiva no únicament per a les persones que en surten directament beneficiades, sinó també en la mesura que és un factor que, a mig termini, redueix la despesa pública en sanitat.

L’esport és, a més, un espai de creixement individual i col·lectiu, que respon amb èxit a les necessitats que comporta la diversitat (de gènere, de capacitació, d’edat, d’origen, etc.). És, sens dubte, capdavanter en el repte –encara pendent de resoldre en molts àmbits– d’atendre la diversitat amb igualtat de condicions i amb els mateixos beneficis. Elimina barreres i esborra diferències.

Les conseqüències d’una societat que aposta per l’esport com un dels pilars fonamentals de la seva construcció són múltiples i amb resultats exponencials, perquè se n’estenen els efectes en cadena. És una estratègia que vincula persones, espais naturals, barris, equipaments i valors, i ho fa construint xarxes de relacions que desemboquen en l’arrelament al municipi i en el vincle emocional amb l’entorn.

Es tracta, doncs, d’una opció que genera mecanismes per fer poble i per fer país, estretament lligats a una manera molt concreta d’entendre les possibilitats de l’entorn i els guanys de la pràctica esportiva en un mateix i en el conjunt de la societat.


Jordi Soto
Sectorial d'Esports
Esquerra Republicana