Moviments Socials

Irídia, un projecte col·lectiu per fer front a la violència institucional

Marta Bolinches
Marta Bolinches

Des de l’1 d’octubre la violència institucional s’ha posat sobre la taula i és, per tant, un moment per aprofundir-hi si volem avançar cap a una societat democràtica que respecti els drets humans.

Irídia estem fent aquest camí des de fa dos anys, volent donar una resposta àmplia, no només judicial, a les violacions de drets humans en el marc del sistema penal català. És per això que oferim atenció jurídica però també psicosocial a les persones que han patit un cas de violència institucional: des de aquelles que es troben privades de llibertat a les presons catalanes en règim d’aïllament i condicions incompatibles amb la dignitat humana i la integritat física i moral, passant per la violència masclista perpetrada per les institucions judicials, o la brutalitat policial en contextos de protesta, que reprimeix drets civils i polítics tan bàsics com el dret de reunió i manifestació o el dret d’expressió.

La violència institucional en el marc del sistema penal inclou, per tant, tot tipus d’agressió, vexació, mal tracte o abús de poder que es produeix per part d’agents de policia, funcionaris de presons o personal de seguretat.

Irídia tenim com objectiu generar processos de reconeixement de la veritat, tan judicials com extra-judicials, i promoure canvis polítics, socials i estructurals a partir de les vulneracions particulars de drets humans.

Treballem amb perspectiva psicosocial i feminista perquè l’impacte de la violència institucional és múltiple més enllà del dany físic. I ho fem de manera col·lectiva i amb coresponsabilitat perquè entenem que si el sistema permet la violència institucional, la causa és social i col·lectiva.

Si volem avançar cap a una societat democràtica on tot això no hi tingui cabuda necessitem eines per fer-hi front.


Marta Bolinches Chordá
Advocada d’Irídia-Centre per a la Defensa dels Drets Humans