Esports

La llicència esportiva única, inconstitucional

Xavier-Albert Canal
Xavier-Albert Canal
En el BOE de 17 de setembre de 2014 es va publicar la Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Sota una excusa de simplificar els procediments amb el sector públic per ciutadans i empreses no hi havia més que una recentralització i buidatge de competències de les comunitats autònomes.

En seu esportiva, es va implementar la llicència esportiva única, habilitant per participar a qualsevol competició oficial en qualsevol àmbit territorial que, a la pràctica, comportava una baixada de recaptació de les federacions anomenades territorials i, entre elles, les federacions catalanes. S’obligava a tot federat a abonar una quota a la federació espanyola encara que no participés en una competició estatal. Moltes comunitats autònomes van posar el crit al cel, però va ser a Catalunya on es va generar més rebuig.

El Govern català va instar un recurs d’inconstitucionalitat que ha donat lloc a la Sentència del Tribunal Constitucional de 12 d’abril de 2018 per la que es declara inconstitucional l’anomenada llicència única tornant a la situació anterior, és a dir, les llicències expedides, i recaptades, per les federacions catalanes tindran validesa estatal quan siguin comunicades a la federació espanyola i es pagui la quota estatal.

No obstant, no tot són bones notícies pel món de l’esport. En efecte, fa poques setmanes el Congreso de los Diputados no va aprovar una rebaixa del tipus de gravamen de l’IVA del 21% al 8%, que va en perjudici dels particulars, empreses i clubs no reconeguts com de caràcter social.

D’altra banda, queden per resoldre diverses qüestions com, per exemple, l’impost sobre societats per clubs que superin els 75.000 euros d’ingressos anuals, la responsabilitat civil en competicions de carretera i la Ley de Costas que no dóna solucions a les entitats esportives nàutiques que porten anys intentant legalitzar la seva situació a les platges.

La lluita continua!.


Xavier Albert Canal
President d ela sectorial d'Esports
Esquerra Republicana
esports@esquerra.cat