Moviments Socials

Salari Mínim a 655€? No gràcies, ANEM A MIL!

Jordi Cuesta
Jordi Cuesta
Així ha nascut la Plataforma Anem a Mil. No volem un Salari Mínim (SM) tan indigne com aquest i proposem que s’apugi a mil euros. La competència és estatal i no sembla que el govern espanyol vulgui apujar-lo. El nostre objectiu és crear consciència social al voltant d’aquesta injustícia i ho hem començat a fer amb la campanya Municipis a Mil, en què més de 30 Ajuntaments ja han aprovat mocions perquè el món municipal, dins el seu marge legislatiu, es basi amb aquest SM a mil, tant pels seus treballadors com pels de les empreses subcontractes. Entre aquests ajuntaments figura el de Barcelona i el de l’Hospitalet de Llobregat.

A Catalunya, el salari constitueix l’única font d’ingressos per a molts ciutadans, i actualment 637.000 treballadors estan per sota del nivell de la pobresa, perquè no arriben a final de mes, malgrat treballar a jornada complerta. Aquesta realitat afecta tant al seu benestar com a l’economia de consum.

La pobresa laboral també afecta a les arques de la societat, ja que no arriben als ingressos mínims per contribuir en impostos i, per tant, en serveis i prestacions. Aquest cost social va a compte de la resta de treballadors, que sí tenen ingressos suficients i, per tant, reben proporcionalment una major pressió impositiva.

La nostra lluita no és aïllada i ve avalada per la Carta Social Europea, que ja ha advertit l’Estat espanyol de mantenir sous massa baixos i que per assolir salaris dignes, els actuals s’haurien d’incrementar una tercera part.


Jordi Cuesta
Portaveu d’Anem a Mil