LGTBI

Avancem en drets per construir un nou país

Dolors Bassa
Dolors Bassa
El dret a estimar i a ser estimat  ha de ser una reivindicació de tota la societat, sigui com marca la norma social establerta, sigui d'altres maneres. Totes i tots estem implicats en la lluita pels drets socials i aquest és un compromís clar. Hem de  construir un país amb tots els drets, un país per a tothom, on sempre la construcció nacional va lligada a la construcció social.
 
Ens vam dotar d’una llei pionera, la llei 11/2014, que el 2 d octubre  ha fet dos anys, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei que ens permet fer efectius els drets de les persones LGTBI i lluitar contra les agressions i discriminacions que pateixen pel simple fet d’estimar o sentir-se diferents al que marquen els estereotips.
 
Catalunya ha liderat les polítiques en la lluita pels drets socials i, en concret, les del col·lectiu LGTBI. La llei 11/2014 és una llei que segueix el camí marcat per directives, informes i resolucions europees, que recomanen una legislació específica en matèria d’homofòbia. És una aposta per estendre les polítiques adreçades al col·lectiu LGTBI de manera més transversal i amb l’objectiu de treballar de manera més eficaç en la lluita contra les mostres d’homofòbia que malauradament encara es manifesten en molts àmbits de la nostra societat.
 
Coherents amb aquesta línia, estem actuant i fent possible allò que diu la llei: targetes sanitàries amb el nom sentit, la cooperació amb el món local en polítiques LGTBI, la formació en coeducació, no discriminació LGBTI, educació afectivo-sexual a professionals de diferents àmbits i joves…
 
El  desenvolupament de la llei per fer realitat els drets que conté ja està en marxa, com ara el nou reglament  per al Consell LGTBI, l’impuls d’un nou pla interdepartamental, el procediment d’instrucció de les denúncies, la creació de l’organisme coordinador... A hores d'ara hem cobrat ja la primera sanció i tenim més de 30 expedients oberts. Una llei per tant, per a totes i tots, una llei que dota de  drets fonamentals.
 
A banda, fruit de la detecció de noves necessitats, en els nous contractes programa que hem subscrit entre el Govern de la Generalitat i els ens locals, hem incorporat plans i mesures d’igualtat de les persones LGTBI i de lluita contra la LGBTIfòbia. Perquè el Govern i els ens locals tenim l’obligació de garantir el compliment de la llei, per això és imprescindible promoure la implementació en totes les competències locals i garantir l’atenció a les víctimes.
 
Des del departament,que encapçalo, hem iniciat també un procés participatiu per recollir les aportacions de la ciutadania i el teixit associatiu de defensa dels drets civils i així incorporar-los a la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació. L’objectiu de la futura llei té com a objectiu garantir els drets de totes les persones, independentment de la seva condició, generant instruments que promoguin mesures positives de respecte a la diversitat.
 
Finalment, recordar-vos que el paper de les entitats i associacions en l’avenç dels drets  ha estat, és i serà imprescindible.
 
Actualment, a 76 països del món es persegueix i es castiga les persones LGTBI pel simple fet de ser o estimar diferent. A Catalunya això ja no passa però, a més, estic convençuda que a  la futura República Catalana la diversitat es viurà com una font de riquesa, amb normalitat social  i de melic d'una gran cohesió social.


Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies