LGTBI

Lideratge institucional LGTBI

Carme Porta
Carme Porta
En la construcció de la República catalana, les polítiques LGTBI no són excèntriques. Les polítiques de drets i per la no discriminació han d’esdevenir centrals en el nou país. Des de les institucions polítiques hem de posar les bases per a fer-les possibles, amb el desenvolupament efectiu de la llei  dels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. ERC té el ferm compromís de fer-ho i així ho pensa demostrar, des dels ajuntaments: allà on governa amb el desplegament efectiu, des de l’oposició reclamant el compromís.
 
Des de la Diputació de Barcelona treballem ja per un desplegament local de la llei en l’àrea d’Igualtat i Ciutadania. Treballant per un model municipal que respecti i vetlli pels drets de les persones LGTBI i implementi la llei des de la proximitat. El diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania, Antoni Garcia, ho farà possible.
 
Des del Govern de la Generalitat, hem lluitat per la creació d’una Direcció General que aculli com a prioritaris els eixos desenvoluparà a la llei i vetlli per la seva implementació total i el seu desenvolupament reglamentari de forma ràpida. Mireia Mata serà la persona encarregada de fer-ho des de la Direcció General d’Igualtat.
 
ERC té, doncs, el compromís, però també la responsabilitat institucional de fer possible que els drets LGTBI siguin drets efectius, es consolidin i siguin en la base de les polítiques de la nova república catalana.


Carme Porta
Vicepresidenta de la Coordinadora LGTB
Esquerra Republicana