LGTBI

Les polítiques LGTBI en la construcció de la República Catalana

Conxa Royo
Conxa Royo
Aquest 8 de març, Dia internacional de les dones, les reivindicacions han girat al voltant de la diversitat. Dones  diverses denunciant diferents sistemes d'opressió i diferents discriminacions que actuen simultàniament. L'exercici de polítiques públiques encaminades a l'eradicació de les desigualtats exigeix que s’actuï transversalment, tenint en compte aquestes coordenades múltiples i variades.

En la implementació de polítiques LGTBI, és transcendent actuar posant en joc aquests eixos múltiples de discriminació, ja que les seves relacions no són hegemòniques i la seva incidència, en molts casos, pot tenir tenir un abast estructural i incidir en les oportunitats en els diferents àmbits de participació (polítics, socials, laborals, etc). Així, les dones lesbianes i les dones trans pateixen, almenys, una doble discriminació. Discriminació per raó de gènere i discriminació per raó d’orientació sexual o d’identitat de gènere. Caldrà, doncs, tenir en compte com interactuen les discriminacions i les opressions tant a nivell personal com en els diferents grups o segments de població (dones immigrants o dones que no ho són; dones d’una raça o una altra;  dones joves o dones grans; dones d’una classe social o d’una altra; d’una religió o d’una altra, etc.) amb d’altres possibles discriminacions i opressions per tal que les actuacions orientades a una desigualtat concreta no suposi la perpetuació i/o l’accentuació d’altres desigualtats. Es fa necessari abordar-les des de la transversalitat de gènere i des de la interseccionalitat, en tant que són discriminacions múltiples que no actuen de forma independent.

Les polítiques públiques en l’àmbit LGTBI hauran de contemplar, doncs, la diversitat i incorporar les diferents perspectives a les institucions per tal de construir una república catalana lliure, inclusiva i on es garanteixi l’exercici real i en llibertat dels drets civils.


Conxa Royo Calleja
Membre de l’executiva de la Coordinadora LGTBI
Esquerra Republicana