Benestar Social

Les polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Marina Sánchez Casanovas
Marina Sánchez Casanovas
La sectorial de Benestar Social d’Esquerra Republicana de Catalunya va convidar, el passat 18 de setembre, al Hble. Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani Lesfar.

El debat va girar al voltant dels temes que preocupaven als i les participants: la Renda Garantida de Ciutadania, la Llei d’Autonomia personal, el futur del mercat laboral i les prestacions socials, etc..

Resulta difícil de transcriure’l per la seva agilitat i complexitat, però volem exposar les idees principals que l’Hble. Chakir El Homrani va manifestar:

1. Hem de constituir el “Focus” del Departament i aquest es un debat molt viu en el sector actualment.
2. Ens trobem en un moment d’alta complexitat política i la voluntat del govern es fer molt bé la nostra feina per tal d’ajudar a tothom a enfrontar-se a les dificultats socials.
3. La millor política social es el Treball, com deia la Hble. Consellera Dolors Bassa.
4. La Renda Garantida de Ciutadania es un avenç, que encara no sabem apreciar però es un canvi de paradigma en relació al dret a disposar d’ingressos mínims per combatre la pobresa. A pesar de les dificultats, que esperem superar amb la posta en marxa del Reglament en el que ja estem treballant, ja s’han beneficiat 45.000 persones que estarien cobrant unes pensions insuficients per garantir la qualitat de vida.
5. Els Departaments treballen de forma autònoma però cal posar-los a treballar de forma transversal.
6. Hem de ser uns bons gestors. Però no tan sols hem de ser uns bons gestors, hem de fer Política Social. Hem de construir un relat, el del model social de la República catalana per ser útils als ciutadans/es.
7. Hem de ser capaços de visibilitzar la feina que fem perquè es un dret de la ciutadania conèixer els seus drets i com es materialitzen.
8. Els àmbits en els que hem de centrar esforços son: Inclusió Social, Treball/protecció i Cures (treball femení precaritzat).
9. El nostre objectiu, el de la República, no pot ser altre que el d’apoderar les persones.
10. Cal descronificar les situacions de vulnerabilitat en el que es troben molt/es ciutadans/es.
11. La tendència ha d’estar la de desinstitucionalitzar i donar més capacitat de decidir a les persones respecte a les seves vides.
12. Hem de posar en valor la diversitat de les persones. Son les persones les que s’adapten a l’administració i ha de ser a l’inrevés.
13. Treballem amb la metodologia del contínuum vital.
14. Les persones han d’estar en el centre de les polítiques, tenint en compte el seu desenvolupament individual i comunitari.
15. Es imprescindible que les polítiques siguin més flexibles.
16. Son àmbits prioritaris el Treball digne i l’Habitatge assequible.
17. Hem de fomentar la capil·laritat entre els àmbits sectorials, els territoris i les entitats socials.
18. Cal potenciar l’autoconfiança i la cooperació amb les entitats i els/les treballadors/es socials del sector.


Marina Sánchez Casanovas
Secretària de la sectorial de Benestar Social.
Esquerra Republicana
benestarsocial@esquerra.catBarcelona, 26 de setembre de 2018