Salut

El Consell Assessor de Salut: una mirada al futur

Manel Balcells
Manel Balcells
Fa pocs dies, la HC consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya, Alba Verges , va constituir el Consell assessor de Salut, en virtut del Decret 261/2000, de 31 de Juliol, com a òrgan consultiu en la determinació de les polítiques sanitàries del Departament.

La Consellera, en la mateixa resolució, m'honorava amb la Presidència del mateix, i encapçalant un reduït nombre de professionals de llarga trajectòria i reconegut prestigi. L’ encàrrec de la Consellera i del Departament de Salut, és clar: Repensar i reorientar quin és el model que volem en el futur, d’ acorda amb les necessitats i canvis socials, demogràfics i tecnològics dels propers 20 anys. Entenc, doncs, que el consell ha d’ actuar com a nucli de pensament del model de futur i contribuir a crear les bases del sistema de salut que doni resposta a les necessitats de la població.

Un repte il·lusionant!. De fet , no se m’ acut cap millor manera de fer República!

Estem en un moment de cruïlla. No del País en general , que també, sinó del sistema de Salut en concret, fruit dels traspassos a la Generalitat dels anys 80 i de la Llosc que va complir ja els seus 25 anys. El que semblava i ha estat de fet un encert, a dia d’ avui no es ja un bon instrument . La manca de poder planificador sobre els professionals, la farmàcia, el crònic infrafinançament i la dualitat perenne entre el que es l’ ICS i la Xarxa concertada, per posar uns exemples senzills, fan que en realitat el model d’ èxit que ha estat fins ara el model sanitari estigui en perill.

Tanmateix, ens convé pensar en llibertat. Ens convé repensar un sistema integrat on la persona sigui al centre, però de veritat!. On fugim de les cosum heretates i plantejem nous models d’ atenció si convé rupturistes i aprenent dels llocs on han reeixit de veritat. Vull dir que si a Holanda, per exemple, han resolt bé l’ atenció socio-sanitaria, mirem que podem adaptar. Que si a Suècia han repensat el model hospitalari, ho consultem, i que si a Canadà tenen ben resolta la transferència de tecnologia, ho sapiguem incorporar.

Això és fer República! Es pensar i construir el model per la nostre, de República.... i no està fet això! I tanmateix cal. El grup d’ experts que conformen el Consell, no hi son per filiació política, ni per quotes ni de gènere ni de professió. Hi són per la seva experiència, la seva visió de Sistema i també perquè creuen en el nostre País i el somien millor!. Nosaltres també el somiem millor! Més just, mes igualitari, de gran qualitat i que respecti i tingui cura de les persones en la seva totalitat, en el seu projecte vital, acompanyant i fent més fàcil la malaltia, prevenint el que sigui possible i empoderant a la ciutadania per prendre les seves decisions. En llibertat, amb formació, amb mitjans, amb valors.

El consell assessor comença a treballar i ho farem amb passió, amb rigor i amb professionalitat. Després el Govern, l’ actual o els futurs, ho prendran en consideració o no, però us ho ben asseguro, el dibuix d’ un sistema de Salut per Catalunya, un sistema de salut integral de la República estarà ja escrit per a la seva implementació.


Manel Balcells
President Consell Assessor del Departament de Salut
Generalitat de Catalunya