Esports

Més sobre una nova Llei de l’esport

Xavier-Albert Canal
Xavier-Albert Canal
Fa uns mesos que es recullen signatures per tirar endavant una Iniciativa Legislativa Popular per tramitar una nova Llei de l’Esport a Catalunya.

Sobta que hagi estat una entitat privada, destinada a ser la més important segons el projecte presentat, la que redacti la proposta del nou marc normatiu. L’executiu ha de ser conscient que cal canviar el model i hauria de ser ell l’impulsor del projecte.

La idea inicial era fer un Codi de l’esport. Com a tal, havia de recollir-se en un sol text normatiu totes les lleis relatives a l’esport. Ara no és així. Es deixa fora l’exercici de les professions de l’esport. Per cert, la Llei 3/2008 que les regula és un molt bon text que va ser erròniament modificada per la Llei 7/2015 modificació que, en part, està recorreguda davant el Tribunal Constitucional del que podem esperar ben poc.

S’ha de dir que el model que es recull en el text de la ILP s’ajusta prou al que sempre ha mantingut Esquerra Republicana, començant per la denominada entitat paraigües que aculli tots els operadors esportius del país.

El proper novembre serà quan finalitzi la recollida de signatures. Amb la mobilització que s’ha fet passaran, de llarg, el mínim de 50.000 que calen.

A partir d’aleshores comença la nostra feina d’assessorament a les diputades i diputats del partit per fer una llei que serveixi per fer un nou model esportiu a Catalunya similar al que tenen països de llarga tradició esportiva.


Xavier Albert Canal
President de la sectorial d'Esports
Esquerra Republicana
esports@esquerra.cat