Salut

Les metgesses en general i els professionals de la Primària en particular: dos col·lectius fonamentals

Anna Olivé
Anna Olivé
Tres són els eixos prioritaris d’aquesta legislatura per a la nostra HC de Salut, Alba Vergés i Bosch:   
  1. 1.La perspectiva de gènere en salut,
  2. 2.Els professionals,
  3. 3. La planificació.
 
Aquest mes de novembre de 2018 s’han produït dos fets que hi tenen a veure, i    molt. Respecte de la perspectiva de gènere, el 7 de novembre es va constituir l’ "Associació de Metgesses de Catalunya (Metgesses.cat)”, emmirallant-nos en la Medical Woman’s International Association. Els seus objectius principals, que entre altres, són:

  • - Promoure la cooperació i els interessos generals de les metgesses de tot Catalunya, independentment de la seva raça, religió o orientació política,
  • - Treballar activament per assolir l'equitat i la igualtat entre metgesses i metges en tots els aspectes del seu desenvolupament professional,
  • - Promoure el reconeixement de les diferències en salut, cura de la salut i recerca en salut entre homes i dones, i
  • - Promoure l’apoderament de les metgesses i pacients per treballar plegats cap a l'equitat i la igualtat.

Donada l’evident feminització de la professió mèdica (a 31/12/17 érem col·legiades al CoMB - Col·legi de Metges de Barcelona - ja el 51.5 %) i els nombrosos sostres de vidre, ja que la gran majoria de persones amb càrrecs gerencials i directius són homes, l’associació endega un camí llarg i esperem que molt productiu i profitós que comporti l’equitat i l’apoderament de les dones que exercim la medicina a Catalunya, amb el suport de la conselleria de salut. Totes hi som cridades. No volem ser més que ells però mai menys.
 
Respecte al segon eix, el relatiu als professionals, hem pogut assistir en els darrers dies a una vaga convocada per el sindicat Metges de Catalunya (MdC) a tots els àmbits assistencials, però amb especial rellevància i seguiment per part dels professionals mèdics de primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Tot i que feia pocs dies es va aprovar el segon conveni amb el sistema integral sanitari d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), MdC va considerar que els metges i metgesses no havíem assolit les millores necessàries i revertit les retallades de 2010, tant amb millores laborals i retributives, com en solucions pel deteriorament progressiu de l’assistència, afectada per la sobrecàrrega de treball i la manca d’inversions derivada de les retallades sanitàries del 2010. Durant els 4 dies de 5 programats, que va durar la vaga, del 26 al 29 de novembre, des del Departament de Salut no s’han estalviat esforços per tal d’arribar a un acord que millori ostensiblement les condicions de treball i els drets dels professionals. I així, finalment, s’han adoptat una sèrie de mesures que afecten als professionals de primària ICS, com la injecció de vora 100 milions d’euros, contractació de 272 professionals, més autogestió i menys burocràcia, límit de 25-28 visites presencials al dia, i més, per a impulsar i dignificar la tasca dels professionals, i alhora millorar l’atenció de les persones que necessiten dels serveis sanitaris, posant en pràctica el segon dels eixos prioritaris de salut que és la millora de les condicions de treball dels professionals. I això no havia passat mai abans, des del 2010.
 
La tasca però ha de continuar i queda pendent la unificació de les mesures de millora a tots els àmbits de la concertada i, d’acord amb el tercer eix, la planificació del futur de les professions sanitàries en clau de país i a través de tots els actors del Fòrum de Diàleg Professional i, el desenvolupament de tots els programes de salut vigents, implementant  el nostre model sanitari evolucionat i adaptat als canvis  que s’han produït en el decurs dels anys i des de l’aplicació de la Reforma de l’Atenció Primària, es tracta de fer operativa l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC), que per fi comença a formar part del present actiu i ens marcarà sens dubte el nostre futur.
 
Des d’ERC-Salut manifestem el nostre compromís per seguir treballant en la millora del Sistema Nacional de Salut Català. El nostre anhel és que tota la ciutadania pugui disposar d’uns serveis sanitaris universals, dignes, segurs, de qualitat, de proximitat, participats i amb responsabilitats compartides. En termes de Salut, la República Catalana és, fer això.
 
Salut !
 
 
Anna Olivé
Metgessa i membre de l’executiva de Salut d’Esquerra Republicana
salut@esquerra.cat