Ciutadania i Migració

Interseccionalitats, igualtats connectades

Congrès #IgualtatConnects
Congrès #IgualtatConnects

Com pensar polítiques interseccionals? Perquè encara estem dissenyant polítiques sectorials que no aconsegueixen superar les transversalitats i les múltiples identitats de les persones? Perquè les polítiques públiques no afecten a tothom per igual?

Aquestes van ser algunes de les moltes preguntes que es van plantejar en l’esdeveniment europeu dut a terme el 13 de febrer de 2019 a Terrassa: El Congrés Europeu Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats: #IgualtatsConnect.

Aquesta jornada forma part d’un projecte pioner que es qüestiona com aplicar l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals per promoure la no discriminació. Amb aquesta experiència pilot es pretén avançar en la implementació de la interseccionalitat, ja que és una perspectiva que ha estat molt teoritzada però sobre la qual hi ha poca experiència pràctica, especialment en polítiques concretes.

Una de les ponències va ser la feta per en Lucas Platero, docent i investigador expert en interseccionalitat. Platero va explicar com les polítiques, pel fet d’haver estat pensades per persones amb privilegis, no tenen en compte altres necessitats o que les polítiques públiques no afecten a tothom per igual, perquè la ciutadania no és heterogènia.

Lucas va citar Kimberlé Williams Crenshaw, investigadora afroamericana que va introduir el concepte d’interseccionalitat. Aquesta acadèmica va assegurar que no es poden fer polítiques per seccions, atès que hi ha persones que ostenten diferents característiques, i va advertir que si això es produeix és perquè per a la nostra ment li és més fàcil pensar en accions segmentades.

Però que passa quan aquestes persones viuen a la vegada realitats diferents? Són totes les opcions valorades de la mateixa manera? És difícil poder determinar la classe social, no sempre podem escollir les idees religioses i el gènere també és difícil de triar per a algunes persones. Per tot plegat, s’ha de tenir present que per a cada persona hi ha múltiples aspectes presents a la seva vida i que acaben per convertir-se en discriminacions múltiples.

Lucas Platero també va fer una crítica a la representació de les identitats: “no hem de convidar a una persona de cada identitat, sinó que hem de pensar quins elements tenen aquestes persones en comú”. No tenim experiència en viure amb tants eixos al mateix temps i fem servir polítiques sectorials que no arriben a totes les realitats presents a la nostra societat.

Durant el congrés es van presentar experiències europees i de l'estat espanyol que s’han dut a terme des dels ajuntaments amb les entitats i amb l'objectiu primordial de treballar el fet interseccional per tractar temes que cada vegada són més comuns. Casuístiques que travessen molts eixos, que ni l'administració local, ni els cossos de policia o la ciutadania saben com abordar.

Podeu trobar més informació de tota la jornada, de les ponències i de les conclusions en aquest enllaç: http://igualtatsconnect.cat

 

Omaira Beltran

Sectorial de Ciutadania i Migració

Esquerra Republicana

ciutadania@esquerra.cat