Justícia

El marge d'interpretació de la llei

Tomàs Valdés
Tomàs Valdés

Període electoral. Eleccions generals, al Parlament Europeu i municipals en poc temps. Les eleccions són quelcom més que una designació de governants, són un instrument de connexió entre els instruments de l’Estat i la comunitat. Per nosaltres, unes eleccions molt condicionades, alguns dels candidats es troben injustament empresonats, amb les limitacions que en campanya poden suposar.

Quan, cosa que succeeix, decisions judicials determinen què i de quina manera decideix un Parlament, és temps de que els parlaments decideixin què i com dictaminen els jutges. Efectivament, són els parlaments els quals per boca de la Llei, determinen a través d’aquesta el major o menor grau d’interpretació que poden tenir els jutges.

Nosaltres no podem aspirar a canviar grans lleis de l’Estat, però, a través de la nostra Minoria Bloquejant, sí podem canviar alguns articles concrets que afectarien tant a la situació actual, com a la futura més immediata. Penso en les conseqüències que pels nostres presos polítics tindrien el fet que s’introduïssin dues paraules en el Codi Penal. Per exemple, en l’article 472 del CP, el qual diu que són culpables del delicte de rebel·lió els que s’alçaren violentament, simplement afegint AMB ARMES, ho canviaria tot.

Efectivament, modificar el Codi en aquest sentit, suposaria deixar sense efecte l’actual judici al tractar-se d’una nova norma més favorable i, així, els nostres presos ja no podrien ser condemnats per rebel·lió, ja que afectaria la seva situació. Dues paraules que ho canviarien tot. Si el nostre suport és necessari a Espanya, s’hauria de passar per aquestes dues paraules, deixant sense arguments a partits que necessiten el nostre suport quan ens diuen que no poden influenciar en resolucions judicials. No influencien en resolucions judicials, sinó que exerceixen la seva funció legislativa i el jutge es limita a aplicar la Llei, amb el marge d’interpretació que la mateixa Llei deixi.

La nostra Minoria Bloquejant.

Deixo per un altre article canvis de paraules de la LOPJ que podrien igualment afectar-nos.

Ens hi juguem molt. Ens ho juguem tot.

 

Tomàs Valdés
Vocal Sectorial de Justícia
Esquerra Republicana

justicia@esquerra.cat