Benestar Social

El Pla Estratègic de Serveis Socials, un projecte republicà

Cesc Iglésies i Meritxell Benedí
Cesc Iglésies i Meritxell Benedí

Sovint la ciutadania ens demana què és i com es fa la República catalana. Des d’ERC, i des de les institucions que governem, tenim cada dia oportunitats per fer república, que no és res més que no deixar ningú enrere. És a dir, que assegurem que existeixen els ressorts i les oportunitats per tal que totes les persones i les famílies puguem participar en igualtat de condicions en la societat catalana.

I això vol dir disposar d’un Sistema Català de Serveis Socials que vetlli perquè tota la població mantingui l’autonomia personal i els vincles i les interaccions amb el seu entorn personal, familiar i comunitari. És a dir que, al llarg del seu cicle vital, tota la població tingui respostes a les necessitats socials que es puguin plantejar, tant les de caràcter material, com relacionals o vinculades a l’autonomia personal.

Aquest repte esdevé de primer ordre en una societat cada cop més mercantilitzada i individualista on la manca de suports i l’absència de xarxa posa les persones i les famílies en situació de risc social. Qualsevol pot arribar a penjar d’un fil davant els problemes de salut, la precarietat laboral o la manca d’habitatge.

El Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) és una de les potes de l’Estat del Benestar que requereixen amb més urgència d’una reorganització i dels recursos necessaris per realitzar els principis republicans. I ja fa anys que hi ha certs consensos al SCSS que requereixen passar de la paraula al text i del text a l’acció, per tal d’assegurar que Catalunya no deixa ningú enrere:

  • Necessitem un horitzó per refer-nos de l’impacte de la crisi, de les polítiques d’austeritat i pel desplegament (no exempt d’obstacles) de nous drets socials com la renda garantida de ciutadania.

  • Necessitem respondre als reptes de les societats avançades al s.XXI: el reconeixement de la diversitat, la longevitat o les desigualtats globals que impacten localment.

  • I necessitem, finalment, reorientar el SCSS per tal que doni cobertura a les necessitats socials de tota la població, al llarg del seu cicle vital. Trencant, així, amb l’imaginari que el sistema només atén les persones excloses en situació de pobresa severa, i les persones amb situació de dependència.

Amb l’objectiu de traslladar aquests consensos en acció, el passat dia 13 de setembre, el Conseller Chakir el Homrani presentava el document de bases del Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS). Aquest document, començat a treballar per encàrrec de la Consellera Dolors Bassa i aturat amb el 155, està a disposició de tots els actors del sistema i de la ciutadania fins al mes de novembre, per tal de recollir les aportacions que en millorin l’orientació i el contingut: https://participa.gencat.cat/

Proposem bastir un nou sistema de serveis socials capaç d’atendre més persones abans per haver d’atendre’n menys després.

Per tal de construir un sistema preventiu, vertebrat a partir de l’atenció primària i comunitària, i que garanteixi el contínuum assistencial, proposem un document marc estructurat en 5 palanques de transformació, (1) Les persones i les professionals: motors del sistema; (2) La vertebració i la reorganització: millor qualitat i integració; (3), L’acció comunitària i la prevenció: un sistema més proactiu; (4) La governança i el coneixement: decisions basades en l’evidència; i (5) La intersectorialitat: intervenció holística. L’èmfasi en tals palanques vol il·lustrar la vocació transformadora per culminar el projecte que havia impulsat ERC amb l’aprovació de la Llei de Serveis socials ja fa més d’una dècada.

Ens proposem que la ciutadania pugui disposar d’un model d’atenció social proper i adaptat a les seves necessitats, proactiu, preventiu i comunitari. Que les professionalsdisposin de diferents i millors condicions i entorn de treball. Amb l’objectiu que el Sistema català de Serveis Socialsampliï la seva cobertura.

Així, l’Estat del Benestar a Catalunya es reforçarà amb un dels seus pilars bàsics i imprescindibles, per assegurar l’equitat, la cohesió i la justícia social. Farem República.

 

Cesc Iglesies i Meritxell Benedí

benestarsocial@esquerra.cat