Justícia

La Llei de Seguretat Ciutadana o mal anomenada “Llei Mordassa”

Núria Sànchez March
Núria Sànchez March

Per començar hauríem de tenir clar els termes, què és la Llei Mordassa? Doncs la Llei Mordassa és la nova Llei de Seguretat Ciutadana que està inclosa en el nou Codi Penal que va entrar en vigor en data 1 de juliol de 2015.

Aquesta Llei que va ser aprovada gràcies als vots d’UPN i del PP suposa un gran canvi a la vida social dels ciutadans, ja que, arriba a castigar 44 conductes qualificades de molt greus, greus o lleus i aquestes mateixes comportarien multes que van dels 100 fins als 60.000 euros.

Per què aquesta Llei ha suposat un canvi social pels ciutadans del nostre país?

Doncs bé, un cop aprovada aquesta Llei, les conductes que s’han passat a castigar són: a qui organitzi mobilitzacions no autoritzades; les actituds que suposin la irrupció en actes públics com per exemple mítings, espectacles esportius o religiosos; aquell que es negui a ser identificat per la policia; beure en qualsevol via pública; mobilitzar a les xarxes socials; fotografiar la policia; fumar maria; abandonar mobles a la via pública; frenar un desallotjament; perdre tres vegades el DNI; punters làsers, entre d’altres...

I això és només un exemple de les 44 conductes que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei passen a ser punibles.

A partir d’aquí, on queda el dret de la població a la dissidència política? Aquesta Llei només pretén dissuadir a la societat civil per a que no puguin exercir drets fonamentals com són els de la protesta, de manifestació o de reunió pacífica i d’informació o el de llibertat d’expressió. Estem parlant d’una involució en matèria de drets civils i drets socials molt greu.

Les advocades i els advocats cada cop més estem més perplexes i veiem amb preocupació l’augment d’aquests tipus d’imputacions que hem de defensar. No estem davant de la comissió de delictes, sinó que, estem davant de l’aplicació d’una censura estricta que en el món penal, aquesta imputació tindria totes les defenses garantides però que amb l’existència d’aquesta Llei, la defensa que pot exercir l’advocada o l’advocat queda disminuïda, feble i no protegida, perquè tots els actes que ara amb aquesta Llei son punibles, surten del sentit comú i de la lògica de l’exercici dels drets fonamentals i universals que s’han vingut defensant fins ara.

La Declaració Universal del Drets Humans de l’ONU i de la UE protegeix aquests actes que amb aquesta Llei han passat a ser criminalitzats, entrant en contradicció amb la protecció dels mateixos. Fins i tot, la seva “estimada” Constitució Espanyola defensa aquests drets, drets que ara judicialment i jurídicament s’han carregat i es persegueixen.

Els Drets Fonamentals són aquells inherents a totes les persones sense discriminació per les condicions personals, socials, econòmiques, etc, són drets INVIOLABLES. Els drets humans es basen en la dignitat de la persona I amb el desenvolupament lliure de la personalitat. Les lleis estan per protegir tots aquests drets, no per criminalitzar-los.

En conclusió, s’està perdent qualitat democràtica, perquè amb aquesta Llei es prohibeix poder documentar els abusos que pugui cometre l’Estat contra els seus ciutadans. Una llei massa restrictiva que limita la llibertat del ciutadà i converteix al govern en jutge i part posant en joc aquestes llibertats.

S'ha de derogar aquesta Llei Mordassa perquè cap societat lliure pot permetre’s perseguir els drets fonamentals com la llibertat d’expressió, de manifestació, de reunió pacífica o protesta, entre d’altres.

 

Núria Sànchez March

Sectorial de Justícia

justicia@esquerra.cat