Benestar Social

Un país que aposta per la infància

Josep Ginesta presentant el pressupostos del Departament de TASF
Josep Ginesta presentant el pressupostos del Departament de TASF
Els pressupostos són l’eina més important que tenen els governs per transformar la realitat. I des d’ERC, al Govern, treballem per millorar la vida dels ciutadans projectant polítiques públiques decidides per acompanyar a les persones més vulnerables.
El pressupost consolidat del Departament de Treball, Afers Social i Famílies per al 2020, que assoleix els 3.448,6 milions d’euros suposa un increment respecte al 2017 de 542,42 milions d’euros, un 18,7% més. Aquest augment permet fer un salt, superar l’època de les retallades i ens situa davant del pressupost més alt de la història d’aquest departament.
 
Les actuacions previstes per aquest any segueixen deu objectius principals, tots ells impregnats d’ADN republicà : impulsar polítiques que millorin l’ocupabilitat de les persones, fomentar una societat cohesionada, promoure polítiques preventives i d’inclusió social, promoure l’autonomia personal i les polítiques d’envelliment de quilòmetre zero, garantir els drets de la infància i l’adolescència, impulsar un país d’acollida, d’inclusió i d’interacció intercultural, enfortir el model català d’associacionisme i voluntariat, fomentar polítiques per a la igualtat efectiva, promoure la planificació i l’avaluació estratègiques i generar oportunitats per a la gent jove.
 
En aquest sentit, és especialment rellevant l’aposta per la infància. Per primera vegada, s’ha aplicat la metodologia de càlcul de la inversió en infància desenvolupada amb UNICEF. Segons la xifra global d’inversió de la Generalitat de Catalunya és del 25,9% del total de la despesa, i de 5.534 euros per infant. Tenint en compte que la infància representa el 18,5 % del total de la població a Catalunya, l’índex de focalització se situa en el 140% (mesura si el pes del que es gasta en infància és superior al pes d’aquesta en la població.
 
De la mateixa manera, els pressupostos del Departament, inclouen una partida de 305,8 milions d’euros per a polítiques d’atenció a la infància (increment del 29,7%) que si bé som conscients que no són suficients, són un avenç respecte el pressupost anterior. I un dels projectes més innovadors, amb un finançament de 0,5 milions d’euros, és la Unitat integrada d’atenció als abusos sexuals infantil, un projecte pilot que permetrà atendre als infants en un mateix espai i evitar així la revictimització.
 
Aquesta aposta per la infància també té com un dels seus principals objectius el procés per repensar el sistema d’atenció a la infància i adolescència. Un projecte que pretén reflexionar i proposar els canvis necessaris per millorar-ne la seva utilitat, des d’una visió àmplia i constructiva i posant l’opinió dels infants i les seves famílies al centre de totes les decisions.

 

Agnès Russiñol

Presidenta de la sectorial de Benestar Social

benestarsocial@esquerra.cat