Ciutadania i Migració

El padró són drets

Eva Baró
Eva Baró

L'empadronament és un tràmit administratiu, gratuït i obligatori per a totes les persones que viuen en un municipi sense excepció “amb independència de la situació legal en cas que es refereixi a una persona estrangera” (www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(5).) . Alhora, tot i que els Ajuntaments estan obligats a empadronar tothom que resideixi al seu municipi i que això els proporciona informació cabdal per planificar els propis serveis, n’hi ha que a vegades no estan prou amatents a aquest deure per raons que amaguen una certa voluntat d’obstaculització del tràmit.

El padró són drets. I empadronar-se és, sobretot, un acte de summa transcendència tant a títol individual com col.lectiu. Individual perquè esdevé porta d’entrada en l’adquisició d’alguns dels drets socials i de ciutadania més bàsics (p.e. se'n deriven drets com el d’accés a la salut, als serveis socials, a l’escolarització, a inscriure’s com a demandant d’ocupació, a renovar el permís de residència i treball per a les persones estrangeres, etc). I col.lectiu perquè és una eina d’inclusió i de cohesió social que respon al compromís i a la voluntat republicana de no deixar a ningú enrere. Dues motivacions que malauradament estan més justificades que mai.

La crisi postpandèmia s’abonarà en els més vulnerables i n’elevarà el risc d’exclusió social. Per això preparem una moció a la Diputació de Barcelona que posi en valor la tasca imprescindible i intransferible dels municipis de la demarcació en aquesta qüestió, i els insti a facilitar l’empadronament de tots els seus veïns i veïnes sense excepció i sense excuses, davant l’imminent escenari de crisi social.

 

Eva Baró

Regidora a l'Ajuntament de Barcelona