Ciutadania i Migració

Lluitem contra el racisme, tanquem els CIE’s

Daniel Gil Gamboa
Daniel Gil Gamboa

El dijous 15 d’octubre es celebren 10 anys de la plataforma Unitat Contra el feixisme i el Racisme, una plataforma necessària per a lluitar contra la xacra del racisme que continua estigmatitzant part de la nostra societat, persones que pel seu origen o pel seu fenotip pateixen discriminacions o actes violents de forma totalment injusta.

En aquest sentit cal seguir la línia d’aquests 10 anys, cal assenyalar els casos de racisme i feixisme, perseguir i denunciar situacions d’injustícia que es donen a una part de la societat. Aquests casos sovint es donen des de col·lectius o persones que discriminen, però també hi ha casos que es donen des de les institucions com són els Centres d’Internament d’Estrangers, on per un tràmit administratiu les persones són tancades en unes condicions inhumanes i amb total impunitat, centres opacs amb difícil accés de fet el President del Parlament Roger Torrent i el Síndic de greuges el passat 16 de juny d’aquest any van denunciar la denegació d’accedir-hi.

En aquests centres es vulneren els drets humans de forma constant, el desembre de l’any passat va sortir als mitjans de comunicació un vídeo d’un intern on es pot veure les condicions d’insalubritat i inseguretat que pateixen les persones allí retingudes. Aquesta situació en el segle XXI i en un estat suposadament democràtic és del tot aberrant i intolerable.

Des d’Esquerra Republicana hem fet molts passos endavant per reclamar i reivindicar els drets de les persones migrades, hem de seguir en aquesta convicció ferma que els drets humans s’han de reivindicar dia a dia, perquè encara no tota la ciutadania del país els té.


 

Daniela Gil Gamboa

Vocal de la sectorial de Ciutadania i Migracions