Justícia

Justícia i República

Désirée Slauka Triler
Désirée Slauka Triler

Esquerra Republicana ha treballat, treballa i treballarà per construir un futur millor per a la nostra societat, ajudant a totes les persones del nostre país.

Un dels valors republicans és la construcció d’una justícia al servei de la ciutadania, que doni plena garantia als drets i a les llibertats individuals i col·lectives i que garanteixi l’accés en plena igualtat a tota la ciutadania.

Apostem per una administració de justícia que sigui efectivament accessible per a tothom, eficaç, eficient, transparent i àgil. Per això, en aquesta legislatura des del Departament de Justícia hem impulsat la construcció i posada en marxa de nous equipaments judicials i hem treballat en la digitalització dels expedients judicials. Ens cal continuar en aquesta línia per fer possible la consolidació d’aquestes propostes.

Volem impulsar la mediació com a una veritable eina de resolució de conflictes. Potenciant la mediació desjudicialitzem els conflictes, relaxem els jutjats i aconseguim una solució pacífica que, en moltes ocasions, és molt més satisfactòria per ambdues parts que no pas la via judicial.

Un exemple del que hem aconseguit en aquesta legislatura, i gràcies a una enorme feina del Departament de Justícia encapçalada per la nostra consellera Ester Capella, destaco l’aprovació d’una llei que limita els preus del lloguer: amb la nova llei, i amb algunes excepcions concretes, quan se signi un contracte nou, el lloguer no podrà superar el preu que tenia l'anterior. I, a més, el lloguer no podrà superar el preu de referència de l'entorn urbà. Si ho fa, quan es renovi el contracte el lloguer s'haurà de revisar a la baixa. Amb aquesta llei evitem les especulacions i defensem un dret fonamental, el dret a l’habitatge.

Parlem amb fets. Ho hem demostrat i ho continuarem demostrant. Des de l’experiència de govern, des de la mirada social, republicana i de país. Estem al costat de la gent.

 

Désirée Slauka Triler

justicia@esquerra.cat