Ciutadania i Migració

La legislatura de la interacció

Núria Camps
Núria Camps

Als darrers anys s’ha produït la incorporació de moltes persones de diferents orígens al projecte republicà. Aquesta magnifica notícia, fa que l’Esquerra d’avui sigui sens dubte el partit més divers dels 90 anys d’història. I és que Catalunya és també la més diversa de la història en quan a la procedència de les persones que hi habiten. Aquesta positiva realitat no és un fet puntual sinó que ha vingut per quedar-se, però en canvi moltes d’aquestes persones que són els nostres veïns i veïnes als barris i ciutats, encara no disposen de tots els drets de ciutadania. Perquè us feu a la idea, militants d’Esquerra que van fer campanya pel president Pere Aragonès a les darreres eleccions, no el van poder votar. És que malauradament, la injusta llei d’estrangeria suposa un fre durant molts i molts anys a formalitzar legalment la presència de persones que han fet, des de fa molts anys, Catalunya com al seu nou país, i es calcula que poden ser entorn d’un milió de persones.

Per a totes elles i també per a tots nosaltres aquesta ha de ser sobretot la legislatura de la interacció, en que es vetlli per promoure la participació en tots els àmbits: impulsant iniciatives per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit escolar, en l’ocupació, en promoure iniciatives de codesenvolupament, en propostes per a la igualtat de tracte i no discriminació, en definitiva per promoure la participació de tota la ciutadania d’aquest país, especialment de les dones i els joves, independentment de si la seva situació administrativa els hi reconeix els seus drets o encara injustament els limita.

I és que en l’actual context de crisi econòmica, la pandèmia ha fet aflorar la vulnerabilitat de moltes persones, que la pèrdua del seu lloc de treball els pot comportar també que, puguin caure en una irregularitat sobrevinguda, si quan es revisa el seu expedient migratori no disposen d’un contracte de treball. Aquest és un risc que pot empitjorar la situació i freni l’accés a la ciutadania de moltes persones, que fa anys que ho tramiten, i el seu resultat pot afectar el conjunt de la família.

En aquest sentit estem convençudes que el nou Departament d’Igualtat i Feminismes arriba en un moment clau perimpulsar amb força aquesta interacció, amb polítiques d’igualtat efectiva i de garanties de drets i de no discriminació per a tothom.

 

Núria Camps i Vidal

Presidenta de la Sectorial de Ciutadania i Migracions

ciutadania@esquerra.cat