Esports

Entomem el repte, republicanitzem l’esport

Anna Caula Paretas
Anna Caula Paretas

Amb la configuració del nou Govern republicà i amb la plena assumpció de les competències i lideratge en matèria d’Esports i d’Activitat Física, ens posem a treballar de manera decidida per abordar les polítiques públiques d’Esports des d’un vessant transversal i integral, amb vocació participada i participativa. I és així que impulsarem accions interdepartamentals amb coresponsabilitat del conjunt d’agents sectorials, amb l’objectiu de fer de l’Esport un projecte de país al qual tingui accés i gaudi tota la ciutadania.

Amb el tresor, de tots conegut, dels valors inherents a la pràctica esportiva, donarem suport explícit i implícit a la xarxa d’entitats esportives tan consolidada que tenim al nostre país. Conscient que aquest ha estat un sector fortament colpejat doblement, per un costat les retallades de l’última dècada i per les restriccions implementades per fer front a l’evolució dels contagis i la pandèmia, per això volem dedicar esforços i recursos a dotar-lo de les eines que el permetin un acompanyament de futur i teixir oportunitats pel sector.

Aquesta legislatura, abordem les polítiques públiques d’Esports i AF en base a tres principis rectors:

  • L’Esport com a pilar fonamental de l’Estat del benestar, entès anàlogament a salut, física i mental, i plenament transversal, tant en gènere, edat, tipologia i territori.
  • L’Esport com a sector econòmic estratègic de valor pel país. Ferma voluntat d’afavorir sinergies entre tots els agents de la indústria de l’Esport, fomentant la recerca en l’àmbit de les ciències de l’AF i de l’Esport com a factor clau en la innovació i la millora en tots els àmbits, apostant alhora per un model de turisme esportiu de país, diversificat i territorialitzat, sempre vetllant per la sostenibilitat i la coresponsabilitat amb l’entorn.
  • L’Activitat Física i l’Esport com a element de cohesió social. Espais de socialització, de trencament de múltiples barreres socials. Via àmplia per a l’enriquiment social a través de l’Esport.

Aquests principis rectors els volem i pretenem traduir en quatre principals àmbits d’actuació:

  • Col·laborar amb tot el sector de l’Esport. Millorar els mecanismes de governança i relació amb el teixit esportiu del país.
  • Reforçar l’àmbit de reconeixement i millora de l’Esport d’elit del nostre país. Un país que el dibuixo esportiu, saludable, obert al món i cooperatiu.
  • Potenciar la formació, recerca i desenvolupament en l’àmbit del coneixement.
  • Ampliar la base de gent que incorpora l'Activitat Física i l'Esport al seu adn, a la seva dinàmica quotidiana, un fil conductor, l’esport, que ens ha d’acompanyar durant totes les nostres etapes vitals d’una manera adaptativa.

Amb aquests àmbits d’actuació somniem, volem i pretenem un model esportiu per a Catalunya. D’aquí se’n deriven tres prioritats que en són clares:

  1. L’Esport és un lloc on la desigualtat entre gèneres és més present i, sobretot, on més es fa palesa. Reafirmem el compromís en la visualització, millora, presència i prestigi de l’Esport femení, lliures de masclismes i patriarcat. Aquesta serà la legislatura de l’Esport femení.
  2. Una societat que practica Esport i Activitat Física és una societat més saludable. Integrarem amb més intensitat, en les polítiques de salut pública, la pràctica esportiva i l’Activitat Física.
  3. Doblarem en aquesta legislatura el pressupost destinat a polítiques esportives. Ens creiem l’Esport i hi volem invertir recursos humans i econòmics.

En la gran tasca que ens ocupa i ens il·lusiona, hi som totes cridades, hi som totes necessàries.

 

Anna Caula Paretas

Secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física