Feminismes

Temps de sororitat

Assemblea Nacional de Dones
Assemblea Nacional de Dones

Hem arribat lluny en pocs anys en la presència de dones als diferents òrgans: A l'Executiva Nacional d'ERC tenim 6 dones i 6 homes, al Parlament 17 dones i 16 homes, al Govern tenim 8 conselleres i 8 consellers. Ara, com diu Carme Forcadell, ens cal anar més enllà de la presència, hem de treballar per tenir el poder.

Plantejo quatre objectius prioritaris a l'entorn dels quals treballa l'Assemblea de Dones:

a) Hem d'assolir el poder real, hem de potenciar el lideratge femení, i demostrar que existeix una altra manera de governar.

A partir de la feina ingent de moltes dones del nostre partit ha estat possible la creació durant aquesta nova legislatura de la nova Conselleria d'Igualtat i Feminismes amb Tània Verge al capdavant, que permetrà treballar de manera transversal des de tots els àmbits i a tots els altres departaments pels drets de les dones. Hi tenim moltes esperances posades, i des del primer dia ha començat a actuar amb fermesa i convenciment.

b) Pel que fa al segon objectiu, ens hem plantejat d'assegurar mitjançant els plans de formació i les diferents campanyes de conscienciació que els homes i les dones d'Esquerra Republicana comparteixin els valors del feminisme i la igualtat i els apliquin en el seu dia a dia a Govern. En aquest sentit, volem destacar que més d'un miler de militants ja han rebut aquesta formació, que es potencia per a tots els càrrecs orgànics.

c) En tercer lloc, plantegem la necessitat d'impulsar xarxes de dones per treballar orgànicament i també en altres espais informals, per compartir problemes i recursos, generar debats que ens enriqueixin i teixir complicitats entre totes.

Ens hem de dotar d'estructures que ens permetin sentir-nos acompanyades en tot moment, per afrontar qüestions que ens solen preocupar i que sovint afrontem en soledat, com ara el sentiment de culpa davant la voràgine que no ens permet arribar a tot, el neguit que ens pot produir qualsevol situació que interpretem com a assetjament sexual, la coneguda 'síndrome de la impostora' quan s'accepta una nova responsabilitat o els efectes que patim per culpa de la manca de perspectiva de gènere en l'àmbit de la salut física i mental.

d) En quart lloc, ens hem proposat treballar decididament per fer aflorar situacions endèmiques que romanien invisibilitzades o que constituïen un tabú i no se'n parlava. És així que hem posat la qüestió de l'equitat menstrual al centre, amb totes les seves derivades, o que hem abordat el tema de la prostitució amb la voluntat de sentir totes les veus i de treballar el nostre posicionament amb un cicle de trobades.

Tots aquests objectius els plantegem des del convenciment que no es tracta en cap cas de competir amb ningú sinó de compartir entre totes allò que ens preocupa per tal d'avançar cap a la plena igualtat.

 

Meius Ferrés i Fluvià

Presidenta de l’Assemblea Nacional de les Dones d’Esquerra Republicana