Benestar Social

Treballem per a una societat lliure de discriminació!

Najat Driouech Ben Moussa
Najat Driouech Ben Moussa

Tenim normalitzades actitud discriminatòries, com a ciutadania; i ens hi hem acostumat massa sovint. Mostra d’aquesta afirmació son els centenars de milers de situacions que vivim cada dia, invisibles fins i tot. A quantes persones han exclòs d’un procés de selecció per ocupar un lloc de treball pel seu aspecte, el color de pell, per la seva edat, per la seva manera de vestir, per la seva discapacitat, per la seva orientació sexual...? Quantes persones no han pogut llogar un habitatge pel seu nom i cognoms, pel seu origen, per la seva condició personal o social? A quantes persones els han negat l’accés a espais d’oci pel seu aspecte? A quantes persones les han detingut per identificació per perfil ètnic? I podria ocupar tot l’espai d’aquest article només posant exemples de situacions i comportaments discriminatoris.

Com deia, sovint són casos molt invisibles encara. És veritat que els mitjans de comunicació es fan ressò d’alguns exemples de discriminació, els més extrems, i a vegades amb un biaix paternalista. Malauradament l’agenda mediàtica no es caracteritza per fer un reflex realista de les múltiples situacions que pateix la nostra ciutadania en el tema que ens ocupa. Precisament per això també és una feina pendent i col·lectiva sensibilitzar a tota la ciutadania i empoderar les víctimes per tal que denunciïn davant de l’organisme competent.

Ho crec així perquè són massa casos, durant massa anys. I ja n'hi ha prou. Per això, hi hem posat un fre des del Parlament. Ara ja no quedaran impunes, ja que Catalunya ha esdevingut pionera peravançar en la prevenció i l'eradicacióde les discriminació amb la Llei d'igualtat de tracte i no discriminació que vam aprovar al desembre del 2020. Sense cap dubte, una eina de país, necessària i complementària als instruments penals i de persecució dels delictes d’odi. I que tothom hauria de saber que té com a objectiu fer efectiu el dret a viure en igualtat i sense discriminacions.

La Llei 19/2020 d'Igualtat de tracte i no discriminaciótindrà doncs efecte en la vida de totes les persones i hi estan implicats tots els sectors de la societat, tant a l’àmbit públic com a privat. Perquè la no-discriminació ens coresponsabilitza a tots i totes.

 

Najat Driouech Ben Moussa

Diputada al Parlament de Catalunya