Feminismes

Protocol davant dels feminicidis

Mònica Morros i Serra
Mònica Morros i Serra

La violència contra les dones suposa una greu vulneració de drets humans. Els feminicidis són l’expressió més extrema d’aquesta violència que encara és present a les nostres societats. Des del 2012, a Catalunya hi ha hagut 99 feminicidis; 11 feminicidis des de principis d’any.

Catalunya disposa d’instruments potents com a país per fer-hi front. Un d’ells és la recentment aprovada Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquesta normativa incorpora elements importants com és el cas del combat de la violència institucional i l’obligatorietat dels poders públics d’actuar amb diligència deguda.

El govern republicà té marcades com una de les seves 4 transformacions la transformació feminista, i això passa indiscutiblement per garantir el dret de totes les persones a poder ser i a poder fer, lliures de rols imposats i d’estereotips, lliures de violències.

Per aquest motiu s’ha revisat el circuit d’atenció realitzat a les víctimes i als seus entorns i s’han treballat les millores a realitzar. Tot això s’ha fet a partir d’un nou Protocol d’actuació contra els feminicidis, que ha estat liderat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, però que ha comptat amb la participació dels departaments de Justícia, Drets Socials, Educació, Salut i Interior. Aquest protocol permet aterrar les respostes institucionals en cada cas concret, i també identificar situacions revictimitzants i de violència institucional que puguin patir. A la vegada suposa una millora en la coordinació dels serveis implicats en la intervenció, una qüestió de gran rellevància en aquestes situacions.

Tal com ens demana l’estimada Carme Forcadell, estem escrivint el futur amb tinta lila.

 

Mònica Morros i Serra

Cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya