Salut

Fumata blanca als pressupostos

Jordi Cortada
Jordi Cortada

A Catalunya tenim un sistema de salut consolidat que les retallades d’aquesta dècada passada i la pandèmia de la Covid-19 l’han fet també visualitzar com a fràgil i en perill (com a d’altres països).

A ningú se l’hi escapa que l’aprovació dels pressupostos pel proper any marca una gran esperança per consolidar el canvi de tendència en l’àmbit de la sanitat catalana que ajudi a resoldre moltes de les mancances que s’han fet més paleses amb la crisi del coronavirus i que han fet patir a institucions, planificadors i sobretot a la ciutadania.

L’increment pressupostari en l’àmbit de salut a Catalunya sobrepassa els 11.000 M€ per primera vegada a la història, fet que caldrà cuidar en el detall per no entrar en la “embriaguesa del nou ric”; és a dir incrementar despesa, sovint recurrent, en àmbits que no aporten prou valor afegit.

S’ha escrit, declarat i contertuliat que s’ha d’apostar per: l’apoderament dels professionals, la territorialització, la veu de la ciutadania, la salut pública i, sobretot, per l’atenció integrada centrada en la persona als àmbits social i de salut.

Des d'ERC també hem escrit i opinat respecte del model sanitari que Catalunya necessita i hem dit quines haurien de ser les prioritats a llarg i mig termini. Però és en l'ara on cal marcar les prioritats ja que la crisi econòmica i social ho fa premissa inexcusable.

Per nosaltres (ERC), com a socis de Govern i des de la lleialtat institucional creiem que per l’optimització de la partida pressupostaria sanitària és imprescindible:

  1. Eficiència operativa: En el procés Salut-Malaltia, englobant en un tot, la PREVENCIÓ i la PROMOCIÓ DE LA SALUT que són els autèntics avals per esvair la font inicial de moltes malalties que són les desigualtats socials.
  2. Planificació acurada i prioritzada per estalviar patiments i angoixes a tota la ciutadania que des de fa massa temps espera, injustament, en una llista d’espera.
  3. Control estricte i retiment de comptes juntament amb l’avaluació adient de tota la inversió que es faci en aquests àmbit .

Tot i que sabem que som deficitaris de professionals que exerceixen en l’àmbit sanitari, les propostes que s’han fet i vam avalar de nous rols sanitaris a tenir en compte per la desburocratització de les consultes i per facilitar major fluïdesa i comunicació entre els diferents nivells assistencials ens obliga a tots i a tothom a exercir les tasques amb la màxima transparència, honestedat i dedicació.

No és fàcil, i segurament no serà tot el ràpid que voldríem però tots i totes tenim el compromís de ser garants de l’eficiència i l’equitat en la implementació dels recursos, operativitzant-los a peu de carrer, de barris , de pobles i d'institucions de tots els àmbits sanitaris i socials.

La fumata blanca dels pressupostos és la nostra oportunitat com a país en el present i futur immediat .

 

Jordi Cortada Echauz

Infermer i vocal de sectorial de Salut

salut@esquerra.cat