Feminismes

Els pressupostos més feministes

"Els del 2023 són uns pressupostos al servei de la transformació feminista per la Catalunya sencera que permeten lluitar amb més força contra les desigualtats de gènere i continuar avançant en drets"

Raquel Sans Guerra
Raquel Sans Guerra

El Pressupost de Feminismes és juntament amb els d'Empresa i el de Cultura el que més creix percentualment. Ho fa en un 27% i això suposarà disposar de 116 milions per a polítiques feministes, sense oblidar que el Govern aposta per la transversalitat i que, per tant, prop d'un 70% de les polítiques públiques que es preveuen en aquests pressupostos tindran un impacte de gènere alt i mitjà. Perquè ens entenguem: malgrat que els 52 milions d'euros per consolidar la gratuïtat de l'Infantil 2, repercutiran positivament a què moltes dones no hagin d'abandonar el mercat de treball productiu, aquesta mesura no computa directament en el pressupost d'Igualtat.

Si ens centrem en les grans xifres de la Conselleria, val la pena destacar que la resposta urgent a les violències masclistes es multiplica per quatre, un fet que constata el compromís real del Govern per lluitar contra aquestes violències. També es dupliquen els recursos destinats als SIADs, els serveis d'atenció a les dones, on es fa una aposta molt forta per millorar les condicions laborals de les professionals. Així mateix, la Xarxa SAI LGTBI passa de disposar de dos milions a comptar amb més de 13 i també s'incrementen notablement els recursos per a l’acollida, refugi i antiracisme.

Voldria aturar-me, de manera especial, en els 23 milions d’euros que el Govern invertirà per continuar desplegant el programa pioner Temps per Cures, perquè és importantíssim situar en l’agenda política i mediàtica el concepte de la corresponsabilitat. Cal donar resposta a la realitat de moltíssimes dones en aquest país, especialment aquelles -de fet la immensa majoria- que no disposen de recursos suficients per externalitzar les cures. L’Administració ha d’impulsar polítiques públiques per garantir el dret al temps de les persones, i especialment de les dones -com indiquen molts estudis-.

Els del 2023 són, doncs, uns pressupostos al servei de la transformació feminista per la Catalunya sencera: treballen per l'equitat territorial, perquè els serveis essencials del Departament arribin a les persones. Uns pressupostos que permeten lluitar amb més força contra les desigualtats de gènere i contra les violències masclistes que impedeixen que les dones visquem en plena llibertat. Uns pressupostos que permeten continuar consolidant i avançant en drets i que són, sens dubte, un escut antifeixista per plantar cara a les discriminacions i a les expressions d'odi, que serveixen per construir una societat cohesionada, justa i on tothom pugui ser i viure amb plena igualtat i dignitat.

 

Raquel Sans Guerra

Vicesecretària de Feminismes i LGTBI

feminismes@esquerra.cat