Jornada: L’antigitanisme a les organitzacions polítiques. Revisar-nos per ser antiracistes